PANEELIKESKUSTELU

14.10.2021 / live-lähetys Keskusta Vantaa fb-ryhmässä

Tikkurilan maalaismarkkinat

2.-3.10.2021


Yrittäjyydestä yksi työllistymisen muoto vantaalaisille nuorille

Keskustan valtuustoryhmä teki yhdessä Krisitillisdemokraattien, Liike Nytin ja Kokoomuksen valtuustoryhmien kanssa valtuustoaloitteen, jolla pyritään turvaamaan 2021 kesällä aloitetun nuorten kesäyrittäjyyden jatkuminen vuosina 2022-2025. Aloitteen laatijana ja ensimmäisenä allekirjoittajana toimi keskustan Eeva Tikkanen.

Nuorten kesäyrittäjyyden jatkuvuuden varmistaminen ja toimivan nuorten yrittäjyyden polun luominen Vantaalle

Kaupunki varmistaa rahoituksen jatkuvuuden nuorten kesäyrittäjyysohjelmille valtuustokaudelle 2021-2025. Tähän liittyvät määrärahat varataan syksyn talousarviovalmistelussa. Tulevaan kaupungin strategiaan kirjataan ylös Vantaan nykyisen yrittäjyyskasvatuksen polun päivittäminen sekä tavoitteet ja välineet nuorten yrittäjyyden tukemiseksi Vantaalla peruskoulusta toiselle asteelle ja korkeakouluihin. Perustetaan eri toimialoista koostuva vastuuryhmä, joka rakentaa Nuorten yrittäjyyden polun Vantaalle luontevaksi jatkumoksi nykyiselle yrittäjyyskasvatuksen polulle. Tehdään näin yrittäjyydestä yksi luonteva työllistymisen muoto vantaalaisille nuorille.

Aloitteen perusteluineen voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

Tervetuloa Keskustan Vantaan kunnallisjärjestön kotisivulle!

Keskusta haluaa kestävän Vantaan, joka näyttää esimerkkiä. Se tarkoittaa tasapainossa olevaa taloutta. Se tarkoittaa ymmärrystä siitä, että luonnon hyvinvointi on edellytys omalle onnellisuudelle. Se tarkoittaa ihmisten ja alueiden tasa-arvoa ja kunnioitusta. Se tarkoittaa heikomman puolustamista, paremman lapsuuden ja nuoruuden antamista lapsillemme ja arvonantoa varttuneille. Se tarkoittaa turvallisuutta ja luottamusta yhteiskuntaan ja sen palveluihin. Se tarkoittaa hengen ja ruumiin sivistystä, joihin kaikilla on mahdollisuus.

Mustarastas (Arto Pyyhtiä)
Mustarastas (Arto Pyyhtiä)

Sinulla on oikeus parempaan Vantaaseen. Tule tekemään sitä yhdessä!

Vantaan kuntavaaliohjelma 2021

Keskusta toimii aktiivisesti Vantaalla. Toimimme yhdeksän paikallisyhdistyksen voimin ja meillä on kaksi kaupunginvaltuutettua. Keskustalaisen politiikan lähtökohtana on aina ihminen. Rakennamme Vantaata työnteolla ja yrittämisellä. Kampanjoimme lähipalveluiden ja kotien hyvinvoinnin puolesta ja kannatamme yksilön ja perheiden valinnanmahdollisuutta. Välitämme myös ympäristöstä ja olemme mukana kehittämässä kuntien välistä yhteistyötä.

Mikäli haluat vaikuttaa paikallisesti, niin ota yhteyttä. Olet tervetullut mukaan toimintaamme!

VANTAAN KESKUSTA RAKENTAA ELINVOIMAISTA VANTAATA!

Veritilannebarometri

Suomessa tarvitaan päivittäin keskimäärin 800 verenluovuttajaa, jotta potilaat saavat tarvitsemansa verivalmisteet.

Verta voi luovuttaa 18-70 vuotias henkilö, joka on terve ja täyttää muuten muutaman vaatimuksen. SPR:n veripalvelun sivuilta löydät tarkempia lisätietoja.