Ajankohtaista

Keskustan valtuustoryhmä teki yhdessä Krisitillisdemokraattien, Liike Nytin ja Kokoomuksen valtuustoryhmien kanssa valtuustoaloitteen, jolla pyritään turvaamaan 2021 kesällä aloitetun nuorten kesäyrittäjyyden jatkuminen vuosina 2022-2025. Samalla luodaan kaupungille strategia nuorten yrittäjyyden kehittämiseksi.

Keskusta on jättänyt ehdokaslistan Vantaan keskusvaalilautakunnalle 4.5.2021. Ehdokaslistalla on 61 ehdokasta. Keskustan ehdokasmäärä Vantaalla on lisääntynyt merkittävästi edellisiin kuntavaaleihin verrattuna. Vuonna 2017 Keskustalla oli Vantaalla 48 kuntavaaliehdokasta ja vuonna 2012 yhteensä 45 ehdokasta.

Vaalit siirtyivät pidettäväksi kesäkuussa 13.6. Todennäköisesti osa vaalitoimitsijoiksi lupautuneista on estynyt tuolloin. Joten lisää vaalitoimitsijoita tarvitaan melko varmasti. Lisätietoja tehtävistä ja ilmoittautumislomakkeen saat täältä.