Vantaan Keskustan tavoitteita valtuustokaudella 2017-2020


Vantaan Keskusta rakentaa elinvoimaista Vantaata

Suomen suunta on muuttunut. Maamme talous kasvaa vihdoinkin. Yhä useampi on saanut työpaikan. Rohkeilla ratkaisuilla rakennamme uutta ja laitamme Suomea kuntoon. Turvallisempi ja tasapainoisempi tulevaisuus tehdään kunnissa, maakunnissa ja koko maassa.

Me tarvitsemme kotikaupunkiamme kaikissa elämämme vaiheissa. Rakennetaan yhdessä Vantaasta ihmisläheinen, hyvän turvan ja toimivat palvelut tarjoava kotikaupunki.


Yhteisöllisyys on otettava voimavaraksi

Kaupunki on ihmisten yhteisö. Yhteisöllisyyden vaaliminen on parasta mielen ja kehon terveyden edistämistä. Se vahvistaa sosiaalista pääomaa ja juurruttaa uudet vantaalaiset kotikaupunkiinsa. Yhteisöllisyys kasvaa yhdessä tekemisestä. Mukaan on saatava sekä nuoret että vanhat, niin yksinäiset kuin perheetkin. Vapaaehtoistoiminta tarvitsee tukea ja tiloja.


Sujuvan arjen varmistavat palvelut ehkäisevät syrjäytymistä

Laadukas päivähoito, varhaiskasvatus ja perusopetus ovat kunnan elinvoimaisen tulevaisuuden varmistamista ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Nuorten aikuisten ja vanhusten syrjäytyminen on estettävä. Kaupungin kaikkia osia, muitakin kuin kaupallisia keskuksia, on kehitettävä tasaveroisesti. Alueiden erilaistuminen asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Ihmisten terveyden edistämisessä on tärkeää turvata monipuoliset liikuntamahdollisuudet kaikille.


Hallitun kasvun aika

Kaupungin liian nopean kasvun tavoittelu on jo vuosia vaarantanut vantaalaisten hyvän arjen. Huoli liian nopeasta kasvusta on otettava todesta. Kaupungin velkaantuminen on suuri uhka, mutta sitäkin suurempi uhka on kaupunkilaisten kokemus osattomuudesta. Heidän osansa on ollut vain odottaa, kun kaupunkistruktuurin rakentaminen sitoo kaikki resurssit. Nyt on asukkaiden vuoro.


Kohti parempaa asumista

Kaupunkilaiselle pitää taata jatkossakin oikeus luonnonläheiseen asumiseen. Kaavoituksella pitää lisätä asuntoalueiden puistomaisuutta, monimuotoisuutta ja puurakentamisen mahdollisuuksia. Vaihtoehtoisia asumismalleja on kehitettävä ennakkoluulottomasti.


Elinvoimaa omista vahvuuksista

Lentokenttäkokonaisuus, jonka sydän on Aviapolis, on yksi maan tärkeimmistä innovatiivisen kehittämisen dynamoista. Koko Suomen ja Vantaan "piilaakso" luo uskoa kaupunkimme elinvoimaisuuteen. Siitä voimme olla ylpeitä. Luonnonläheisyys on yksi Vantaan valtteja. Lähiruokaa on saatavissa lähiseudulta, mikä pitää muistaa myös kaupungin hankintoja kilpailutettaessa.


Sote-uudistuksessa edettävä taitavasti

Markkinat ovat hyvä apulainen, mutta niitä ei saa päästää isännän asemaan sote-uudistuksessa. 

Valinnanvapaudessa on edettävä harkitusti. Paras onnistumisen mittari ovat lyhenevät jonot lääkäriin ja hammaslääkäriin. Sosiaalihuollon ja terveydenhoidon välinen yhteistyö ja tietojen vaihto on saatava toimimaan saumattomasti. Toimivia hoitoketjuja ei saa vaarantaa.


Työtä - tekoja - uudistuksia

  • Valtuustolle on palautettava sille kuuluva valta. Hyvällä hallinnolla, avoimuudella ja yhteistyöllä on parannettavissa Vantaan kolhiintunut maine.
  • Uusi asukasvaikuttamismalli "Osallistuva Vantaa" on otettava aktiiviseen käyttöön.

  • Ennaltaehkäisevä toiminta ja paikallinen palvelutuotanto on varmistettava sote-uudistuksen toimeenpanossa.

  • Kaupungin hankintojen kilpailutuksen perusteet on asetettava niin, että myös pienillä ja keskisuurilla yrittäjillä on tosiasialliset mahdollisuudet menestyä kilpailuissa.