Ehdokaslistat jätetty

24.05.2021

Keskusta on jättänyt ehdokaslistan Vantaan keskusvaalilautakunnalle 4.5.2021. Ehdokaslistalla on 61 ehdokasta. Keskustan ehdokasmäärä Vantaalla on lisääntynyt merkittävästi edellisiin kuntavaaleihin verrattuna. Vuonna 2017 Keskustalla oli Vantaalla 48 kuntavaaliehdokasta ja vuonna 2012 yhteensä 45 ehdokasta.

Keskustan ehdokkaita on kaikilla Vantaan suuralueilla. Ehdokkaana on yhtä lailla korkeasti koulutettuja asiantuntijoita kuin päivittäisen arjen ammattilaisia, niin opiskelijoita, työssäkäyviä, yrittäjiä kuin nuoriakin ehdokkaita. Yrittäjien määrä ehdokkaissa on merkittävä. Yli puolet Vantaan Keskustan ehdokkaista on naisia.

Keskusta on ottanut hyvin huomioon ehdokasasettelussaan myös Vantaan kaupungin suuren vieraskielisen asukaskunnan, ja ehdolla on lukuisia maahanmuuttajataustaisia henkilöitä.

Vantaan Keskusta lähtee vaaleihin aikaisempia kuntavaaleja vahvemmasta asetelmasta.

Voit tutustua ehdokkaisiimme täällä.