Tule mukaan Uudenmaan piirin työryhmiin keväälle 2020!

19.02.2020

Piiri valmistautuu vahvasti tuleviin kuntavaaleihin. Kuntavaalisuunnitelma ja kuntavaaliohjelma valmistellaan kahdessa työryhmässä, johon kuka tahansa piirin aktiivi voi hakea mukaan! Työryhmät työskentelevät virtuaalisesti sekä kasvotusten maaliskuusta kesäkuuhun 2020 ja työryhmät päättävät itse toimintatavoistaan. Työryhmien työn pohjana toimivat piirin jäsenkysely ja piirin suunnittelupäivän tulokset.

Suunnitelmatyöryhmä / kuntavaalisuunnitelma

Suunnitelmatyöryhmä valmistelee piirin kuntavaalisuunnitelman. Suunnitelmasta löytyvät mm. koulutukset, ehdokashankinta ja kampanjointi. Työryhmä on vahvasti järjestöllinen ja keskittyy ehdokkaiden ja paikallisten toimijoiden tukemiseen. Suunnitelmatyöryhmä huomioi myös jäsenhankinnan ja järjestöllisen jatkuvuuden vaalien aikana.

Työryhmää vetää Heidi Nordman Vihdistä.

Ohjelmatyöryhmä / kuntavaaliohjelma

Ohjelmatyöryhmä luo runkoa piirin poliittiselle työlle kuntavaalien 2021 aikana. Työryhmä etsii piirin alueella yhteisiä teemoja ja periaatteita, joiden puolesta piirissä voidaan kampanjoida kuntavaalien aikana ja joihin piiritason poliittiset kannanotot keskittyvät vaalikaudella. Piirin kuntavaaliohjelma tukee kuntayhdistysten omia vaaliohjelmia, jotka ovat kaikkein tärkeimmässä roolissa kuntavaaleissa.

Työryhmää vetää Pirjo Luokkala Vantaalta.