POLITIIKKA

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Keskustapolitiikan lähtökohta on tasapaino. Tehtyjen ratkaisujen on oltava tasapuolisia ja oikeudenmukaisia erilaisista näkökulmista.

Tasapainon on näyttävä kaikilla osa-alueilla. Ihmisten hyvinvointi on turvattava niin köyhille kuin rikkaillekin. Santeri Alkion 'köyhän asialla' oleminen tarkoittaa sitä, että on luotava jokaiselle edellytykset tulla toimeen itsenäisesti. Jokaisella pitää olla oikeus määrätä itsestään. Toimeentulon edellytykset on turvattava myös heille, jotka eivät sitä omin voimin kykene rakentamaan.

Tasapainon on oltava myös alueellista. Politiikan on luotava mahdollisuudet elämään joka puolella Suomea. Kaupunkien ja maaseudun tarpeet ja olosuhteet muuttuvat ja kehittyvät mutta niiden kehitys ei saa olla toisensa poissulkevaa vaan erilaisten ympäristöjen tasapainoista kehittämistä. Sama pätee myös Suomen suhteessa koko maailmaan. Ratkaisujen lähtökohdan pitää ottaa huomioon myös kokonaisvaikutukset.

Keskustalaisen politiikan tarkoitus on toimia nyyttikestien periaatteella. Me tarjoamme oman parhaan osaamisemme yhteisten päämäärien hyväksi.